Naučite svirati gitaru

Glazbeni centar Zagreb

Poduka gitare

O nama

Poduka sviranja gitare

Tečaj gitare u Glazbenom Centru Zagreb namijenjen je polaznicima različitih stupnjeva predznanja (kako početnicima, tako i naprednijim sviračima), a prilagođen je dobi polaznika.

Po vlastitom izboru tečaj se može pohađati individualno ili u grupi:

 1. U individualnom načinu rada instruktor je posvećen jednom učeniku na satu, prilagođava se njemu, njegovoj brzini izvođenja primjera vježbi i pjesama, te formiranju glazbenog repertoara po afinitetima tog polaznika.

 2. Grupna poduka se odvija u paru (2 polaznika) ili u manjoj grupi (3 polaznika).

  Grupe su formirane kako bi bile sastavljene od polaznika sličnih predznanja i slične dobi.

Na svakom satu dobiju se papiri sa raspisanim primjerima: tehničke vježbe + primjer pjesme koja se trenutno obrađuje.

Primjere za vježbanje preporuča instruktor, ovisno o trenutnoj tehnici polaznika, ali i sami polaznici željama.

Ponuđeni repertoar se sastoji od cca. 900 pjesama, a vježbati se može i na novim primjerima po željama polaznika.

Naučite i sami svirati gitaru uz našu poduku!

Tečaj gitare cijena

 • GRUPNA PODUKA: 4 x 60 min mjesečno u grupi od 2 do 3 polaznika za 150 kn mjesečno.
 • INDIVIDUALNA PODUKA GITARE: 4 x 60 min mjesečno individualni pristup za 300 kn mjesečno
 • POJEDINAČNI SAT: 1 x 60 min 100 kn

Upis će biti moguć nakon uplate na žiro-račun.

Posebna ponuda

 • NEMATE VLASTITU GITARU?nema problema, na poduci možete koristiti naše gitare.

Osnovni tečaj gitare

Program osnovnog tečaja gitare - ukratko

 • upoznavanje sa instrumentom, vrstama i dijelovima gitare
 • štimanje gitare, način zapisa
 • početne vježbe za razvijanje tehnike lijeve i desne ruke
 • građa jednostavnih akorada
 • povezivanje akorada u logične nizove, progresije
 • sviranje jednostavnih melodija na položajima
 • sviranje osnovnih ljestvica po prstometima na položajima i njihovo povezivanje
 • osnovne tehnike solo sviranja
 • vježbanje na primjerima (pjesmama)
 • razvijanje sluha i ritma

Napredni tečaj gitare

Program naprednog tečaja gitare - ukratko

 • napredne tehnike solo sviranja (lijeva i desna ruka)
 • građa složenih akorada, hvatovi, obrati i njihovo povezivanje
 • starocrkveni modusi ljestvica , međusobno povezivanje, sviranje kroz melodije
 • osnove harmonije
 • samostalno skidanje pjesama
 • vježbanje na složenije raspisanim primjerima

Kontakt

Podučavanje gitare, električna i akustična gitara -tečaj, Zagreb
Glazbeni centar Zagreb

Mob.: 099 45 33 557

Dragutina Golika 28, Zagreb

info@gcz.hr

Facebook | Instagram

Glazbeni centar Zagreb | Luka Fizir